чәйнәргә тотыну


чәйнәргә тотыну
зажева́ть

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "чәйнәргә тотыну" в других словарях:

  • тотыну — 1. Берәр нәрсәгә кул белән ябышу. Берәр нәрсәне кулга алу мылтыгына тотынды. Берәр нәрсәгә яки кешегә орыну, кагылу, тию 2. Бер беренең кулларыннан тоту 3. сөйл. Нин. б. эшне башкарырга, үтәргә керешү, башлау эшкә т. – тагын шул бөҗәкләргә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • ябышу — 1. Җилем сыман яки үзле булу сәбәпле сылану, ягылып калу 2. Кушылу, берегү, ялгану 3. Нәрсәгә дә булса сылану, сыланып берегү. Нәрсәгә дә булса сырышу, сарылу, иярү. Берәр нәрсәгә бозланып кату 4. Берәр нәрсәгә ныклап тотыну, җибәрмичә тоту 5.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • җилләнеп — Җил кебек, җил җил, бик тиз хәрәкәт итеп 5. күч. Ашкыну, җилкенү, ярсу, нин. б. эшне ярсып башкару эшкә җилләнеп тотыну 6. күч. Гайрәт ору, әтәчләнү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • йогану — диал. Кемгә яки нәр. б. кагылу, тотыну искегә йогансаң, исең китәр …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • кайту — 1. Чыгып киткән, башланган урынга кире килү 2. Билгеле бер урынга товар, әйберләр килү 3. Тукталып торган нәрсәгә яңадан тотыну, кабат башлау 4. Электә булган торышка килү 5. Баш тарту, тану 6. Кимү (су, эссе һ. б. тур.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • кымшану — (КЫМШАТУ) – 1. Торган (баскан, утырган) урыннан кузгалу, аз гына хәрәкәткә килү 2. Нәр. б. эшләргә тотыну, кузгалу. Нәр. б. эшләргә уйлау; эшләргә булу 3. Какшап, селкенеп тору, урыныннан кузгалу (бушаудан һ. б.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • кымшау — (КЫМШАТУ) – 1. Торган (баскан, утырган) урыннан кузгалу, аз гына хәрәкәткә килү 2. Нәр. б. эшләргә тотыну, кузгалу. Нәр. б. эшләргә уйлау; эшләргә булу 3. Какшап, селкенеп тору, урыныннан кузгалу (бушаудан һ. б.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • орынып — Бик якын, янәшә 2. Нәр. б. рөхсәтсез тотыну, кагылу, тию. күч. Кем. б. иминлеген, тынычлыгын бозу; һөҗүм итү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тотынышу — 1. (Тотыну) 2. Көрәшкәндә бер беренә ябышу, бер берен эләктерү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • ябырылу — 1. Ашыгып, каударланып барысы бергә кинәт ташлану. Комарлык яки комагайлык белән бергә эшкә тотыну ашарга я. 2. күч. Кинәт бик күп булып, зур булып, иңләп нәр. б. һөҗүм итү, ташлану. Берәр процессның көтмәгәндә берьюлы һәм бик кинәт булуы тур. 3 …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге